Arvoden för förlagstjänster

Administrativa tjänster på förfrågan arvoderas initialt 850 kronor / timme. Särskilda produktioner offereras separat.

Med reservation för prisjusteringar och genomgripande ändringar av projektet på uppdragsgivarens initiativ.

Ta kontakt

Sedvanlig moms om 25 % tillkommer.