Projektbeskrivning

HS Golvservice AB

Kundprojektet ”HS Golvservice AB” inleddes med en beställning av en ny hemsida. Magnus Svensson önskade låta uppdatera den gamla hemsidan.

Magnus önskade även tillhandahålla Golvbranschens skötselråd.

KOMPETENS

Webbdesign &
utveckling

KATEGORIER

Grafisk design

COPYRIGHT

::FRIA ORD:: via vqm

SE SIDAN LIVE