Projektbeskrivning

Mitt hjärtas väg

Projektet ”Mitt hjärtas väg” inkluderar både en
bokomslagsdesign och formgivningen av själva inlagan.

Projektet beställdes av Tommie Pentinnen.

”Mitt hjärtas väg” handlar om Pirjo Pentinnens livsresa. Pirjo – en person med ett stort hjärta – på mer än ett sätt.

Boken är även ett inlägg i debatten kring organdonation och alternativa behandlingsmetoder.

Projektet har vidgats så att boken nu finns att tillgå som e-bok i EPUB-format.

KRAV

Grafisk design

KATEGORIER

Grafisk design

COPYRIGHT

Tommie Pentinnen och Tobias Pentinnen.

Köp den här!