Project Description

VQM-gruppen

Projektet VQM-gruppen är en hemsida av äldre datum.

VQM-gruppen är en webbplats för samtliga verksamheter som är
förknippade med VQM, Vision Quest & Management med de två
bifirmorna ::FRIA ORD:: via vqm och § Lex Helena.

Samtliga webbplatser
är planerade att uppdateras och framförallt redesignas under 2019.

Kompetens

Webbdesign

KATEGORI

Grafisk design

COPYRIGHT

::FRIA ORD:: via vqm